Euthanasie bij minderjarigen die psychisch lijden

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef.

Geen controversiëler thema dan euthanasie bij minderjarigen. We trokken naar psychologen, psychiaters, filosofen, politici, advocaten, mensen die van dichtbij met euthanasie te maken kregen, en stelden hen een belangrijke vraag: ‘Moet euthanasie bij psychisch lijden voor minderjarigen mogelijk zijn?’ 

https://readymag.com/1065895

De auteur

Liese Van Damme

De auteur

Jarne Lanckriet