Alle artikels

Remember…

Vier studenten journalistiek zoeken in Polen uit hoe de oorlogsgeschiedenis in het land verder leeft. Het controversiële oorlogsmuseum in Gdansk, dat er niet zou mogen zijn volgens de Poolse regering, is de rode draad in de zoektocht naar de ‘juiste’ …

Alles over negenduust

Een nieuwe worp van de derdejaars crossmediale projecten: een nieuwe radioduidingsshow. Met Gent als centraal thema. Weetjes over Gent, Gentse politici (Filip Watteeuw en Rudy Coddens) en meningen over de nieuwe bibliotheek, De Krook. Maar ook meer over politie-acties, klimaatscholen …